Advokaterne i Rosenborggade
Besøg os på Facebook
Print

Boligret

 

Inden for boligretten varetager vi blandt andet følgende typer af sager:
     
Administration af andelsboligforeninger, ejerforeninger og udlejningsejendomme samt almennyttige boliger,  og hertil knyttede opgaver, herunder:       

 

 • Andelspriser. Beregning af andelspriser
 • Byggesager. Juridisk og økonomisk byggesagsrådgivning, herunder alle ombygninger og byfornyelsessager    
 • Deltagelse i generalforsamlinger som dirigent og referent   
 • Eksklusionssager    
 • Entrepriseret        
 • Foreningsret       
 • Forsikringsspørgsmål        
 • Retssager. Alle sagstyper indenfor boligretten        
 • Rådgivning om problemer med andelshavere, restancer, husordensovertrædelser m.v.    
 • Skattespørgsmål, herunder ophørsbeskatning ved overdragelse af sidste lejemål
 • Stiftelse af andelsboligforeninger og ejerforeninger
 • Vedtægter. Fortolkning, revision og ændringer

Advokaterne i Rosenborggade, Rosenborggade 3 - 1130 København K - Tlf. 33 11 63 64 - info@bjd-advokater.dk - Fax: 33 11 91 25

Disclaimer - Forretningsbetingelser