Advokaterne i Rosenborggade
Besøg os på Facebook
Print

KONKURRENCERET

 

Vi bistå vores klienter med at sikre en optimal konkurrencemæssig adfærd. Vi rådgiver om udformning af kommercielle kontrakter inden for konkurrencerettens regler, ligesom vi rådgiver om virksomhedens mulighed for at indgå visse konkurrencebegrænsende aftaler inden for lovgivningens rammer.        
Vi rådgiver om de konkurrenceretlige regler ved virksomhedsoverdragelse, fusioner og joint ventures, og vi assisterer ved anmeldelse og clearing hos konkurrencemyndighederne.       

 

Herudover varetager vi sager for de danske domstole, hvor virksomheder har lidt tab eller oplevet gener som følge af eksempelvis ulovlige konkurrencebegrænsende aftaler eller virksomheders dominerende adfærd.

Advokaterne i Rosenborggade, Rosenborggade 3, 3 - 1130 København K - Tlf. 33 11 63 64 - info@bjd-advokater.dk - Fax: 33 11 91 25

Disclaimer - Forretningsbetingelser