Advokaterne i Rosenborggade
Besøg os på Facebook
Print

SELSKABSRET

 

Vi bistår vores klienter med individuel rådgivning om aktieselskaber, anpartsselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber, og personligt ejede selskaber, herunder i forbindelse med eksempelvis:       
Stiftelse, udarbejdelse af stiftelsesoverenskomst med vedtægt, generalforsamlingsreferater og bestyrelsesmødereferater, ejeroverenskomster, køb, salg og omstrukturering af virksomheder.
Derudover tilbyder vi bistand og rådgivning ved fusion eller spaltning, kapitalforhøjelse/udvidelse, kapitalnedsættelse, likvidation.
Vi yder dirigentbistand ved generalforsamlinger, bestyrelsesarbejde, tilrettelæggelse af rapporteringssystem, udarbejdelse af forretningsordener for bestyrelse og direktion, samt udarbejdelse af prokura, fuldmagtsdokumenter og registrering af samme. 
        
Vores klienter er både små og mellemstore virksomheder samt enkeltmandsvirksomheder. 

Advokaterne i Rosenborggade, Rosenborggade 3, 3 - 1130 København K - Tlf. 33 11 63 64 - info@bjd-advokater.dk - Fax: 33 11 91 25

Disclaimer - Forretningsbetingelser