Advokaterne i Rosenborggade
Besøg os på Facebook
Print

PRIVATRET

 

Vi yder vores privatklienter kompetent, fortrolig og sikker bistand indenfor både dansk og international privatret vedrørende familieret og arveret.          

 

Indenfor familieretten yder vi primært rådgivning vedrørende bodeling, formueforhold under ægteskabet, herunder udarbejdelse af ægtepagter, ugifte samlevende, herunder udarbejdelse af sameje- og samlivskontrakter, samt gaver og lån mellem familiemedlemmer.

 

Indenfor arveretten yder vi primært rådgivning vedrørende testamenter, herunder vurdering af de muligheder, som måtte være i relation til fordeling af arv, samt rådgivning omkring generationsskifte.       

 

Vores advokater har stor erfaring med behandling af dødsboer, herunder privatskifte, bobestyrerboer og uskiftede boer. 

Advokaterne i Rosenborggade, Rosenborggade 3, 3 - 1130 København K - Tlf. 33 11 63 64 - info@bjd-advokater.dk - Fax: 33 11 91 25

Disclaimer - Forretningsbetingelser